(Klicka på loggan för att
komma till UNIMAs hemsida.)

  UNIMA - EDT
Figurteater i Pedagogik & Terapi
- ett nätverk inom Dockteaterföreningen UNIMA - Sverige


För liten stil? Klicka på ctrl + så blir den större!
Alla eventuellt förekommande bilder kan du se större,
högerklicka bara på resp. bild och välj Visa bild.

Sidan uppdaterad 7/8/2019.
Senaste uppdatering i versaler nedan.Nationellt   Internationella EDT   Ingrid Lagerqvist   Nyheter   Pedagogik
Terapi   Litteratur   Läsning   AKTIVITETER   Facebooksidan   INTRESSEANMÄLAN  Varmt Välkommen till denna sida vem Du än må vara. Webbsidan tillhör Dockteaterföreningen UNIMA Sverige, ett av över 80 nationella centra som ingår i UNESCO-organisationen UNIMA International. UNIMA står för Union Internationale de la Marionnette. Mer står att läsa på www.unima.se (klicka på Unima-loggan upptill) samt www.unima.org

Inom den internationella organisationen finns ett tiotal kommissioner varav EDT Commission är en. EDT står för Education, Development, Therapy; mer står att läsa under egen flik på denna sida. Sedan många år har arbete skett runt om i landet - inte minst av Annette Cegrell Sköld, tidigare verksam på Frölunda Kulturhus - för att organisera det nationella arbetet kring pedagogiska och terapeutiska frågor inom dockteaterns domäner. 

Först vår-vintern 2015 fattades beslut i UNIMA-Sverige om tillskapandet av ett nätverk inom föreningen. Målen i internationella EDT-kommissionen översattes till svenska och användes som mall för det nationella nätverket. Detta står att läsa om på följande sidor jämte litteratur, läsning och events. Sist men inte minst: Ingrid Lagerqvist kan ses som pionjär inom såväl pedagogik som terapi. Hennes kopplingar till olika kulturer omfattar både geografisk och yrkesmässig mark. Hon stod med en fot i Sverige och en i Världen, en i skolan och en inom vården. 

Läs & Låt Dig inspireras!Åsa Viklund,
internationell sekreterare UNIMA Sverige
asa(at)unima.se