Education, Development and Therapy Commission (EDT)
UNIMA International
UNion Internationale de la MArionnette
www.unima.org

EDT är en av många kommissioner inom UNIMA International. Den fokuserar på användandet av dockteater i pedagogik och terapi. Här följer i korthet information om deras arbete fritt översatt till svenska. För fullständig information hänvisas till EDT:s webbsida, se längre ner på sidan:
Kommissionens mål internationellt är:
  1. Att uppmuntra samarbete mellan dockspelare och utbildningsområdet för arbete med pedagogiskt dockspel, i syfte att främja det kulturella arvet inom figur- och maskspel.
  2. Att uppmuntra kreativt användande av figurteater från tidig barndom och genom hela livet.
  3. Att erbjuda en plattform för professionella att utveckla och dela med sig av sitt arbete om hur figurteater kan användas i pedagogik, utvecklingsarbete, terapi och liknande verksamhet.
  4. Att uppmuntra professionella dockspelare till samarbete med pedagoger, terapeuter och andra närliggande yrken, för användande av dockteater inom sitt yrkesområde.
  5. Att uppmuntra figurteater som en del i utbildningar för pedagoger, terapeuter och andra närliggande yrken.


Dessa mål uppnås genom:
  • Samarbete med festivalarrangörer för anordnande av workshops och presentationer.
  • Uppmuntran till utbyte och samarbete mellan arrangörer av internationella teater-/dramautbildningar för att främja användandet av figurteater inom utbildningar för pedagoger, terapeuter och andra närliggande yrken.
  • Uppmuntra kontakt genom utveckling inom teknikens område (facebook, twitter etc) för effektivare kommunikation mellan kommissionens medlemmar.
  • Att söka stöd för skapandet av en IT-plattform inom EDT-området, där workshops, kurser, seminarier och nyheter kan spridas snabbt.
  • Att artiklar skrivs och publikationer ges ut om dockteater inom EDT-området, för att främja vetenskaplig internationell forskning.


Mer finns på (engelska) : Kommissionens hemsida därtill finns generell information på Dockteaterförening UNIMA-Sverige hemsida www.unima.se.


Åsa Viklund är Sveriges representant i EDT-kommissionen (Education, Development, Therapy), i internationella UNIMA samt sekreterare i UNIMA-Sverige. Har Du frågor eller önskemål hör av dig till henne på asa(at)unima.se
Du kan även kontakta Annette Cegrell Sköld, medlemssekreterare och ansvarig i pedagogiska frågor i UNIMA-Sverige på annette(at)unima.se.