LITTERATURFÖRTECKNING:

Länk till SAGOSIDAN

Litteratur med fokus på nationella skrifter såsom böcker, uppsatser och vetenskapliga artiklar. Några undantag har gjorts gällande EDT-kommissionens skrifter o annat av väsentligt värde för området.

Mirella Forsberg Ahlcrona   Estetik och kreativ kommunikation, Högskolan Väst. Skolverket.
Läs artikeln här

Af Forselles, B (2005)  Etik och moral med dockan som verktyg. En studie kring en alternativ metod.  Malmö: Malmö högskola. 

Astell-Burt, C (1981) Puppetry for mentally handicapped people.  London: Souvenir Press (teacher at London Scool of Puppetry)

Astell-Burt, C (2002) I am the story – The Art of Puppetry in Education and Therapy. London: Souvenir Press.   

Bernier, M & O´Hare, J (red) (2005) Puppetry in Education and Therapy – Unlocking Doors to the Mind and Heart.  Indiana: Authorhouse. (26 authors, 8 of them in the therapeutic area)

Borin, J & Hammarstrand, O (1973) Dockteater i skolan. Kristianstad: Hermods.

Forsberg Ahlcrona, M (2016) Kreativitet i förskolan. Studentlitteratur.
Läs recention av boken här!

Forsberg Ahlcrona, M (2012) Förskolans didaktik och dockan som redskap - kommunikation och skapande i förskolan. Studentlitteratur.  

Forsberg Ahlcrona, M (2009) Handdockans kommunikativa potential som medierande redskap i förskolan. Göteborgs Universitet.

Forsberg Ahlcrona, M (1991) Ta handdockan - Lek - Skapande - Fantasi. Trelleborg: Skogs Boktryckeri AB.

Gonzalez, E (2012) Dockteater som mediering: en handgjord handling. Instituationen för musik och bild, Linneuniversitetet. (www.uppsatser.se/uppsats/0bdb41c390/)

Jalmertz Moritz, I (2002?) Innanför Ögat. Stockholm: Långa Näsan. (inspelad dockteaterföreställning om anorektisk tonårings tillvaro).

Kaplan, B (2006) Dockteater bakom taggtråd: Kulturens kamp mot ondskans våld i Theresienstadts ghetto 1941-1945. Västra Frölunda, Dockteaterbiblioteket: Palmeblads tryckeri. 

Kroflin, L (Ed) The UNIMA Puppets in Education Commission (2012) The Power of the Puppet. Croatian Cetre of UNIMA Zagreb.

Källström, L & Bradic, M (2008) Konflikthantering bland förskolebarn -en studie i hur man kan arbeta med "Nonviolent Communication" i form av dockteater. C-uppsats på Göteborgs Universitet. (Finns att ladda ner)

Lagerqvist, I (1976) Handdockan som kontaktmedel i terapi och pedagogik. I boken Omsorg om utvecklingsstörda, Grunewald, K (red), NoK

Lagerqvist, I (1981) Dockteater – också på de svagas villkor. Dockteatern 3-1981, UNIMA-bulletinen Sverige. 

Majaron, E & Kroflin, L (Ed) The UNIMA Puppets in Education Commission (2002) : The Puppet, What a Miracle! Zagreb: Grafocentar (English / French / Spanish) 

Mykles, B (2000) The Puppet and Childrens Creative Thought. Ånd I Hanske 2-2000.

Rosenberg, M B (2003) Non Violent Communication - Ett språk för livet. Encinitas: PuddleDancer Press. (NVC i Sverige ofta kallat Giraffspråket) 

Walters, M (2009) Dockor som sceniskt uttryck. Dramatiska Institutet Skriftserie 9.09. Stockholm: Katarina Tryck.(http://www.draminst.se/)