Dockteater som pedagogiskt verktyg.

FOLKSAGOR - Låt dig inspireras! Inspirera andra!
Sagor har varit en inspirationskälla för mig som Figur & Dockteaterpedagog. Att ha något att berätta är grunden för att det att bli ”något” med figurteater oavsett om det gäller en föreställning i toppklass eller en tre-minuters story för kamraterna. Det kräver en uppfinningsrikedom av regissör till pedagoger. Allt fordrar ett pedagogiskt tänkande från start till slut. I det lilla och i det stora. Här delar jag och UNIMA-medlemmar med sig av erfarenheter, inspirationskällor och ger värdefulla tips för publicering på EDT-sidan.
Välkommen med din.
Kontakta: Annette Cegrell-Sköld annette@unima.se


INNEHÅLL


TEXTER OM FOLKSAGOR OCH FIGURTEATER, TIPS. M.M.

1. Om folksagans indelning - Wikipediatext.
2. Om Mona Leo (1903 -1986) - en förgrundsgestalt i den moderna finländska dockteatern med känsla för sagor.
3. I waldorfpedagogiken har berättande, sagor och legender en framträdande plats i läroplanen.
4. Folksagan Mäster Skräddare - tolkning samt sagan ur tidskriften På Väg - tema småbarn.
5. Folksagan Skräddarens kostym samt tips på Sagobok och Sagomuseet.
6. Kamishibai - japanskt berättande som konstart och teaterform.FOLKSAGOR I FÖRESTÄLLNINGAR OCH PEDAGOGISKT ARBETE.

1. AHA - teatern - Kristin Friis…Om föreställningen ”Älvor och Troll”
2. Gun Karlsson - Sagovandring i Apladalen
3. Ingvor Carlsson - Folksagor den pedagogiska verksamheten i förskolan.
4. Animamundi - Kerstin von Porat - En hel hoper sagor gestaltade med skuggfigurer.

(Allt material härovan är i .pdf format som du kan ladda hem och läsa i lugn och ro!)