Figurteater i Pedagogik & Terapi
Ett nätverk inom Dockteaterföreningen UNIMA-Sverige.

 
Foto: Martin Skoog (MolièreEnsemblens Tim Tiger)
 
Foton: Mirella Forsberg Ahlcrona.


Nätverkets mål nationellt 2015-18:
1. Att uppmuntra kreativt användande av figurteater från tidig barndom, genom hela livet med särskilt fokus på pedagogisk och terapeutisk verksamhet.
2. Att skapa mötesplatser för professionella och andra utövare att utveckla och dela erfarenheter kring hur figurteater kan användas inom pedagogik, terapi och annan liknande verksamhet.
3.Att uppmuntra skrivande och spridande av artiklar samt böcker på området.
4. Att uppmuntra professionella dockspelare till samarbete med pedagoger, terapeuter och andra närliggande yrken.

Dessa mål uppnås bl.a. genom:
Årliga nätverksträffar för kunskapsutbyte, genom samarbeten med festival- och utbildningsarrangörer, kontinuerlig kommunikation via www.unima-edt.se samt facebook-sidan www.facebook.com/unima.edt.se Genom internationellt arbete sker även erfarenhetsutbyte med länder utanför Sverige.


Åsa Viklund är Sveriges representant i EDT-kommissionen (Education, Development, Therapy), i internationella UNIMA samt internationell sekreterare i UNIMA-Sverige. Har Du frågor eller önskemål hör av dig till henne på asa(at)unima.se
Du kan även kontakta Annette Cegrell Sköld, medlemssekreterare och ansvarig i pedagogiska frågor i UNIMA-Sverige på annette(at)unima.se.